Vietnamese

Vì cuộc tử nạn đau thương của Chúa Giê-su Kitô;

Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.

Sinh Hoạt Phụng Vụ CĐ Thánh Mi-ca-e.

Thánh Lễ Chúa Nhật:

Vào lúc 3:30 chiều Chúa Nhật thứ tư hàng tháng. (Xin theo dõi điện thư nếu có sự thay đổi)

Giờ Chầu Tôn Kính Thánh Thể & Cầu Nguyện Hàng Tuần:

1- Thứ Hai từ 1:00 đến 2:00 chiều tại nhà nguyện giáo xứ.

2- Thứ Sáu từ 5:00 đến 6:00 chiều tại nhà nguyện giáo xứ

Ý Lễ và Cầu Nguyện Trong Tuần:

1- Các em học sinh hoàn tất niên học thành đạt và mùa Hè vui, an toàn.

2- Ý cầu nguyện cho các gia đình trong CĐ.

3- Cầu nguyện cho các linh hồn và các ý riêng đã xin lễ.

Mẫu hướng dẫn Chầu Thánh Thể.